Groepenkast

Voorbeeldwebsite Modern

Wat is een groepenkast

Een groepenkast of een stoppen kast( oud) is de plek van waaruit de elektrische energie beveiligd en verdeeld wordt over de elektrische installatie in een gebouw.

De voedingskabel van het energiebedrijf komt uit in een aansluitkast die in de meterkast is aangebracht. Hierin zitten een of meer hoofdveiligheden (hoofdzekeringen). Vervolgens gaat de voeding naar de kilowattuur meter, die het energieverbruik meet. De aansluitkast en de kWh-meter zijn verzegeld en eigendom van de netbeheerder of het meetbedrijf. Van hieruit gaat het verder naar de groepenkast, eventueel via een hoofdschakelaar (per september 2005 verplicht in nieuwe installaties). Indien er toestellen zijn die krachtstroom (400 V) nodig hebben, moeten hiervoor aparte aansluitingen worden gemaakt.

Een huisinstallatie moet voorzien zijn van minimaal twee aardlekschakelaars van 30 mA en een hoofdschakelaar ( vanaf 2005). Er mogen  niet meer dan 4 groepen per aardlekschakelaar aangesloten worden. Het achterliggende doel hierbij is dat voorkomen moet worden dat door een aardfout een gebouw of groot deel daarvan geheel in het donker kan komen te staan.

De groepen zijn beveiligd met een smeltveiligheid ( stop) of installatieautomaat met een maximale waarde van 16 A. Voorbij deze veiligheden zitten de tweepolige groepsschakelaars waarmee elke groep spanningsloos gemaakt kan worden. Daarboven zit de aardrail, deze is verbonden met de aardleiding en de aarddraden van de afgaande groepen. Toestellen met een groter vermogen dan 2 kW (zoals een elektrische oven, wasmachine, wasdroger of boiler) dienen elk op een aparte groep te worden aangesloten. Toestellen met een nog groter vermogen – zoals bepaalde fornuizen en (keramische)kookplaten – kunnen worden aangesloten als een kookgroep.

De richtlijnen voor de technische uitvoering van zo een verdeelinrichting zijn Europees bepaald. Ze worden steeds ingewikkelder, mede omdat een aantal “stroomverbruikers” (particulieren) uit milieu-overwegingen nu ook “stroomproducenten” worden als hun zonnepanelen en/of windmolens meer energie opwekken dan nodig voor eigen gebruik. De stroom moet dus in twee richtingen worden beveiligd.

Vernieuwen groepenkast

Heeft u nog een oude stoppenkast die nog niet voorzien is van een aardlekschakelaar en/of geen hoofdschakelaar dan dient deze vervangen te worden.De stoppenkast voldoet niet aan de eisen en met brand, kortsluiting ect keert de verzekering niet uit.
Misschien wilt u uitbreiden met groepen( bijv kookgroep) of u wilt met zonnepanelen of een warmtepomp installeren.
Dan is het vaak ook raadzaam de groepenkast te vervangen door een nieuwe die voldoet aan de huidige eisen.

JCR Installatietechniek kan adviseren bij de keuze van een geschikte groepenkast. Met ons uitgebreide assortiment aan merken en modellen kunnen wij altijd een passend model aanbieden.
JCR installatietechniek verzorgt de levering en montage van de groepenkast waardoor uw installatie aan de huidige eisen voldoet.

storingen.

Indien uw huis zonder stroom komt kunt u in bepaalde gevallen dit probleem zelf oplossen.
Uw groepenkast is uitgerust met 1 of meerdere aardlekschakelaars.
De aardlekschakelaar dient voor de veiligheid van uw elektrische installatie. Bij overbelasting of lekstroom schakelt deze automatisch de betreffende groepen uit. Daarmee wordt voorkomen dat draden, stopcontacten en andere delen van de elektra kunnen verbranden. Ook zorgt het ervoor dat personen niet onder stroom komen te staan en apparaten door kunnen branden. Ouderwetse meterkasten of stoppen kasten zijn dikwijls nog niet van een aardlekschakelaar voorzien. Dit kan bij overbelasting of kortsluiting tot gevaarlijke situaties leiden. Daarom is sinds 1975 verplicht dat elke elektrische installatie een aardlekschakelaar heeft.

Oorzaken voor het uitschakelen van de aardlekschakelaar

Het uitschakelen van de aardlekschakelaar betekent dat ergens op de aangesloten groepen sprake is van kortsluiting of overbelasting. Vaak is het een eenvoudig probleem zoals een doorgebrand apparaat of een koelkast in een vochtige schuur. Bij vochtig weer kunt u ook controleren of er wellicht vocht in een buitenlamp terecht is gekomen. Komt u niet achter de oorzaak van het probleem? Schakel dan alle groepen achter de aardlekschakelaar uit en zet vervolgens de aardlekschakelaar weer aan. Nu doet u één voor één de groepen weer aan. De groep waarbij de aardlekschakelaar weer uitschakelt is de bron van het probleem. Daar kunt u verder kijken of u de oorzaak kunt achterhalen. Komt u er niet uit? Wellicht zit het probleem dieper en betreft het bijvoorbeeld een fout in de bedrading. Zo nodig kan JCR installatietechniek u helpen met het opsporen van het probleem.

Brandlucht uit groepenkast

Bel in dit geval een erkend elektricien of JCR installatietechniek direct op en schakel de hoofdschakelaar direct uit.

Een brandlucht uit de groepenkast of meterkast kan meerdere oorzaken hebben. Feit is dat er een overbelasting is en dient de installatie doorgemeten en/of aangepast te worden.

In geval van storingen en problemen aan uw groepenkast kunt u het storingsnummer van JCR installatietechniek bellen (+31636014543)